1. Sähkölaitos / Muuntaja, 1880-luku

Image point.num1

Ruukin toiminta tarvitsi energiaa, ja kylään rakennettiin voimala. Se löysi paikkansa kylän halki ja valssilaitoksen alta iloisesti virtaavan puron alajuoksulta. Puron alaosaan tehtiin pato ja niskaratas, siitä saatiin hihnavälityksellä käyttövoimaa viereiseen puusepänverstaaseen. 

Mutta voimalalla oli laajempikin merkitys, sillä se tuotti sähkön koko kylään aina Matildan tulliin saakka. Mathildedal olikin sähköenergian suhteen omavarainen. Kun päivän töiden ja iltatoimien jälkeen oli aika hiljentyä, valot sammutettiin pääkatkaisijasta ja pimeys laskeutui kylään. 

Sotien jälkeen Mathildedal liitettiin valtakunnan sähköverkkoon. Silloin yksikerroksinen voimalarakennus muutettiin muuntajaksi ja korotettiin nykyiseen korkeuteensa. Muuntaja oli ensimmäisiä ruukin rakennuksia, jotka kunnostettiin 2000-luvulla. 

Image2 point.num1